Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố, Vẫn còn đó mùa thu mùa thu đầy gió và rêu xanh…

Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố
Vẫn còn đó mùa thu mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già
vội vã trở về từ tháng năm xưa bên những con đường dầu dãi nắng mưa ….


Facebook: https://www.facebook.com/hoa.sen.7 Next PagePrevious Page
Tags
One Comment

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *