VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ
vĩnh biệt em , người bạn đã ở bên c một tg nhỏ, chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm vì em có một linh hồn rất tốt, mang một sứ mệnh rất tuyệt cho mọi người. Nhưng chắc c không có duyên được em sưởi ấm thì phải vì chị toàn gặp trái ngang và nước mắt mặm chát, c rất yêu em và linh hồn của em, nhưng chị thấy rất sợ linh hồn của người đã mang em đến với chị, chị hy vọng thay mệnh e đến với người khác sẽ vui hơn, và làm phúc được nhiều hơn . c không dám tìm bạn khác mà chỉ dám tìm tới những bông hoa để giải tỏa những đắng cay đang hiện hữu…..

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ
vĩnh biệt em , người bạn đã ở bên c một tg nhỏ, chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm vì em có một linh hồn rất tốt, mang một sứ mệnh rất tuyệt cho mọi người. Nhưng chắc c không có duyên được em sưởi ấm thì phải vì chị toàn gặp trái ngang và nước mắt mặm chát, c rất yêu em và linh hồn của em, nhưng chị thấy rất sợ linh hồn của người đã mang em đến với chị, chị hy vọng thay mệnh e đến với người khác sẽ vui hơn, và làm phúc được nhiều hơn . c không dám tìm bạn khác mà chỉ dám tìm tới những bông hoa để giải tỏa những đắng cay đang hiện hữu…..

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ
vĩnh biệt em , người bạn đã ở bên c một tg nhỏ, chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm vì em có một linh hồn rất tốt, mang một sứ mệnh rất tuyệt cho mọi người. Nhưng chắc c không có duyên được em sưởi ấm thì phải vì chị toàn gặp trái ngang và nước mắt mặm chát, c rất yêu em và linh hồn của em, nhưng chị thấy rất sợ linh hồn của người đã mang em đến với chị, chị hy vọng thay mệnh e đến với người khác sẽ vui hơn, và làm phúc được nhiều hơn . c không dám tìm bạn khác mà chỉ dám tìm tới những bông hoa để giải tỏa những đắng cay đang hiện hữu…..

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ
vĩnh biệt em , người bạn đã ở bên c một tg nhỏ, chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm vì em có một linh hồn rất tốt, mang một sứ mệnh rất tuyệt cho mọi người. Nhưng chắc c không có duyên được em sưởi ấm thì phải vì chị toàn gặp trái ngang và nước mắt mặm chát, c rất yêu em và linh hồn của em, nhưng chị thấy rất sợ linh hồn của người đã mang em đến với chị, chị hy vọng thay mệnh e đến với người khác sẽ vui hơn, và làm phúc được nhiều hơn . c không dám tìm bạn khác mà chỉ dám tìm tới những bông hoa để giải tỏa những đắng cay đang hiện hữu…..

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ

VĨNH BIỆT EM NGƯỜI BẠN HIỀN TRONG CHỊ
vĩnh biệt em , người bạn đã ở bên c một tg nhỏ, chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm vì em có một linh hồn rất tốt, mang một sứ mệnh rất tuyệt cho mọi người. Nhưng chắc c không có duyên được em sưởi ấm thì phải vì chị toàn gặp trái ngang và nước mắt mặm chát, c rất yêu em và linh hồn của em, nhưng chị thấy rất sợ linh hồn của người đã mang em đến với chị, chị hy vọng thay mệnh e đến với người khác sẽ vui hơn, và làm phúc được nhiều hơn . c không dám tìm bạn khác mà chỉ dám tìm tới những bông hoa để giải tỏa những đắng cay đang hiện hữu…..

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *