Trời ơi Đã theo dõi và giúp đỡ 1 chút ít cho con 1 cách thầm lặng thời gian qua

Trời ơi….
Đã theo dõi và giúp đỡ 1 chút ít cho con 1 cách thầm lặng thời gian qua..
Cả tuần không xem tin của con. Vậy mà con ra đi nhanh quá..
Về thế giới bên kia bình yên, vui vẻ con nhé!
Con đã rất mạnh mẽ và can đảm!…
Không cùng dòng máu. Nhưng sao lại đau lòng quá..

Next PagePrevious Page
Tags
2 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *