Phải chăng làm người lớn

Phải chăng làm người lớn, dần dần ta mất đi vô tư hồn nhiên của cái thời bồng bột? Đọng lại là bao suy nghĩ và ưu tư của hiện tại , của tương lai !!!
#Thienmupagoda
#Huecity
#Sodeep ?


Facebook: https://www.facebook.com/KhoaQuachGia Next PagePrevious Page
Tags
4 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *