Tinh ban rat nen tho va thu vi

Tinh ban rat nen tho va thu vi . No khong giòn nhu cac thu tinh khac . Khong gang ket nhu tinh yeu khong dua vao trach nhiem nhu tinh con doi voi cha me. Tinh ban mong manh va de vo. Giu tinh ban theo suot cuoc doi minh do la dieu it

THỜ Ơ HUYỀN THƠ

THỜ Ơ HUYỀN THƠ. Thờ ơ thơ ở thơ ờ Thờ ơ thơ ớ thơ ờ thơ ơ Thơ ờ thớ ớ thờ ơ Thớ ơ thơ ở thơ ờ thờ ơ. Thở ơ thơ ớ thơ ờ Thờ ơ thơ ợ thơ ờ thơ ơ Thợ ờ thở ớ thơ ơ Thỡ ơ thợ