Òa xem livestream của Kiều Nữ Làng hài Nam Thư nói chí phải đó mình biết về thẩm mỹ nhiều lắm nhưng mình sợ lắm không dám đụng dao kéo gì hết đâu thứ nhất mình chúa sợ đau thứ 2 hình thức này thực sự quá tốn kém vì tìm chổ an toàn và tin tưởng đâu phải là chuyện 1 và 2 tiền nào của nấy mà nhưng mình đã thật sự rất thiếu xót khi xem chị ấy nhắc nhở uống collagen trước khi quá muộn Sao mình không dùng pp này ta tại sao phải chăng mình đã bỏ quên 1 sai xót nào đó

? Òa xem livestream của Kiều Nữ Làng hài Nam Thư nói chí phải đó, mình biết về thẩm mỹ nhiều lắm, nhưng mình sợ lắm không dám đụng dao kéo gì hết đâu, thứ nhất mình chúa sợ đau, thứ 2 hình thức này thực sự quá tốn kém vì tìm chổ an toàn và tin tưởng đâu phải là chuyện 1 và 2 ( tiền nào của nấy mà) .. nhưng mình đã thật sự rất thiếu xót khi xem chị ấy nhắc nhở: “”uống collagen trước khi quá muộn”” … Sao mình không dùng pp này ta ???? tại sao ???? phải chăng mình đã bỏ quên 1 sai xót nào đó !
? ? Cả nhà cùng mẹ bin bo xem livestream “”Hội thảo làm đẹp an toàn không đánh đổi”” của Edally để cùng tìm hiểu còn nguyên nhân nào khác nữa không nhé các chị em ?
? ? ? #Edally #Hanhtrinhtrovetuoi20

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *