Nói ra thì cũng kỳ Nhưng mình thấy thật sự là có những con người mà họ có tiền có khả năng và thậm chí là Dư nhưng tính tình rất Keo

Nói ra thì cũng kỳ! Nhưng mình thấy thật sự là có những con người mà họ có tiền, có khả năng và thậm chí là “Dư” nhưng tính tình rất “Keo”! Mình thì kinh tế k dư giả nên phải “ky bo”, nhưng vẫn rất nhiệt tình với những người mình dành tình cảm! Lâu lâu “Dám” cho họ cái này cái kia ( tất nhiên là trong mức có hạn ), vậy chứ nhiều người họ “Lợi Dụng” sự nhiệt tình tới mức ngay cả bản thân mình cũng thấy bực! Nhờ mình coi máy, sửa máy, cài máy mà bắt mình chạy tới chạy lui như nhân viên! Thất nghiệp, rãnh thật đó nhưng chừng nào ng ta thấy thoải mái ng ta đi ng ta giúp! Ngủ nghỉ cũng kêu réo qua cho được mà 1 ly nước thì không có! Thử lòng, xin 1 món mà mình “Đoán” họ sẽ không dùng tới bởi vì họ không có nhu cầu và “Dư” ra. Cũng có chút hy vọng là kết quả k xấu đó! Nhưng mà xấu thiệt! Không cho là không cho! Bởi … Mình cũng đã nói luôn đừng nhờ vả gì nữa! ( vậy chứ khoảng mấy tháng sau hoặc năm sau là Cù Như Vẫn cho xem )

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *