Nhà mình sẵn có các loại gạo đặc sản lào cai

Nhà mình sẵn có các loại gạo đặc sản lào cai .sén cù.nậm xít.ngoài ra có gạp nếp điện biên,nếp cẩm.đang mùa cốm còn có khẩu rang của bắc hà ,bánsỉ lẻ ai có nhu cầu thì 0985407999 hoặc ib


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008696071287 Next PagePrevious Page
Tags
3 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *