Nếu bạn hỏi tôi như thế nào là đủ

Nếu bạn hỏi tôi như thế nào là đủ
Chỉ cần mỗi ngày tôi được sống với đam mê
Gặp những người bạn tốt đến khỏi chê
Hạnh phúc lắm chỉ vậy thôi là đủ.
Đã xong 3 số đầu tiên của chương trình Tiếu Lâm Nhạc Hội phát sóng trên kênh HTV7 trong tháng 12 này.
Cả nhà xem và ủng hộ Chuẩn Đam Mê nha..??
P/$: giờ Đào off máy để tịnh dưỡng. Cả nhà liên hệ gọi sdt Đào nha.

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *