Này bạn Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường vậy bạn sẽ gặp phải những trở ngại bình thường

Này bạn! Nếu bạn muốn một cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những trở ngại bình thường. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những khó khăn lớn nhất. Cuộc sống này rất công bằng. Bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng; Nếu không thể, vậy hãy ngoan ngoãn lui về để làm một người bình thường đi! Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu mà là bạn có thể mỉm cười vượt khó những cửa ải khó khăn hay không…

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *