mùng9hoichiembandi Dẫn đầu hot trend gặp nhao là ăn và trà sữa cứ ăn và cười

#mùng9hoichiembandi
Dẫn đầu hot trend ” gặp nhao là ăn và trà sữa”, ” cứ ăn và cười “
Hứa hẹn gặp nhau 80 lần từ năm cũ đến năm mới, giờ mới gặp được nhao, vì ai cũng có việc riêng , rồi nhiều khi vắng mặt người này hay người kia cũng buồn chẳng muốn đi..
Gặp nhau chẳng làm gì ngoài việc cứ ăn và 888 chiện trên trời dưới đất,rồi hết giờ lại tất bật đi về, cơm ai nấy ăn nhà ai nấy ở, lại tiếp tục follow nhau qua FB..
???Vì ta cần có nhao phải hơm ????

Next PagePrevious Page
Tags
2 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *