MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO …..
TIMELINE SỰ KIỆN NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA CÙNG INSTULINK
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra “Ngày hội văn hóa Canada cùng Instulink”, thật sự rất hồi hộp phải không nào.
Dưới đây là timeline sự kiện diễn ra, các bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ mất điều thú vị của chương trình nhé 😉

THÔNG TIN VỀ “NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA”
THỜI GIAN: 8h30-12h ngày 17/6
ĐỊA ĐIỂM: eSpace Coworking – Số 1, Đinh Lễ, Hà Nội
– Thông tin chi tiết về sự kiện: http://bit.ly/thongtinngayhoiCanada
– Link đăng kí tham gia Ngày hội: https://goo.gl/forms/GjRJJKH3DzAHQXMI3

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cuộc thi, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Fanpage chính thức của Instulink: www.facebook.com/Instulink.FamilyCamping/ hoặc gửi thư vào địa chỉ: mkt.instulink@gmail.com

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO …..
TIMELINE SỰ KIỆN NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA CÙNG INSTULINK
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra “Ngày hội văn hóa Canada cùng Instulink”, thật sự rất hồi hộp phải không nào.
Dưới đây là timeline sự kiện diễn ra, các bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ mất điều thú vị của chương trình nhé 😉

THÔNG TIN VỀ “NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA”
THỜI GIAN: 8h30-12h ngày 17/6
ĐỊA ĐIỂM: eSpace Coworking – Số 1, Đinh Lễ, Hà Nội
– Thông tin chi tiết về sự kiện: http://bit.ly/thongtinngayhoiCanada
– Link đăng kí tham gia Ngày hội: https://goo.gl/forms/GjRJJKH3DzAHQXMI3

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cuộc thi, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Fanpage chính thức của Instulink: www.facebook.com/Instulink.FamilyCamping/ hoặc gửi thư vào địa chỉ: mkt.instulink@gmail.com

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO …..
TIMELINE SỰ KIỆN NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA CÙNG INSTULINK
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra “Ngày hội văn hóa Canada cùng Instulink”, thật sự rất hồi hộp phải không nào.
Dưới đây là timeline sự kiện diễn ra, các bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ mất điều thú vị của chương trình nhé 😉

THÔNG TIN VỀ “NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA”
THỜI GIAN: 8h30-12h ngày 17/6
ĐỊA ĐIỂM: eSpace Coworking – Số 1, Đinh Lễ, Hà Nội
– Thông tin chi tiết về sự kiện: http://bit.ly/thongtinngayhoiCanada
– Link đăng kí tham gia Ngày hội: https://goo.gl/forms/GjRJJKH3DzAHQXMI3

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cuộc thi, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Fanpage chính thức của Instulink: www.facebook.com/Instulink.FamilyCamping/ hoặc gửi thư vào địa chỉ: mkt.instulink@gmail.com

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO …..
TIMELINE SỰ KIỆN NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA CÙNG INSTULINK
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra “Ngày hội văn hóa Canada cùng Instulink”, thật sự rất hồi hộp phải không nào.
Dưới đây là timeline sự kiện diễn ra, các bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ mất điều thú vị của chương trình nhé 😉

THÔNG TIN VỀ “NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA”
THỜI GIAN: 8h30-12h ngày 17/6
ĐỊA ĐIỂM: eSpace Coworking – Số 1, Đinh Lễ, Hà Nội
– Thông tin chi tiết về sự kiện: http://bit.ly/thongtinngayhoiCanada
– Link đăng kí tham gia Ngày hội: https://goo.gl/forms/GjRJJKH3DzAHQXMI3

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cuộc thi, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Fanpage chính thức của Instulink: www.facebook.com/Instulink.FamilyCamping/ hoặc gửi thư vào địa chỉ: mkt.instulink@gmail.com

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO

MỌI NGƯỜI ĐẾN CỔ VŨ CHO CÁC THÍ SINH NÀO …..
TIMELINE SỰ KIỆN NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA CÙNG INSTULINK
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra “Ngày hội văn hóa Canada cùng Instulink”, thật sự rất hồi hộp phải không nào.
Dưới đây là timeline sự kiện diễn ra, các bạn nhớ chú ý để không bỏ lỡ mất điều thú vị của chương trình nhé 😉

THÔNG TIN VỀ “NGÀY HỘI VĂN HÓA CANADA”
THỜI GIAN: 8h30-12h ngày 17/6
ĐỊA ĐIỂM: eSpace Coworking – Số 1, Đinh Lễ, Hà Nội
– Thông tin chi tiết về sự kiện: http://bit.ly/thongtinngayhoiCanada
– Link đăng kí tham gia Ngày hội: https://goo.gl/forms/GjRJJKH3DzAHQXMI3

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cuộc thi, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Fanpage chính thức của Instulink: www.facebook.com/Instulink.FamilyCamping/ hoặc gửi thư vào địa chỉ: mkt.instulink@gmail.com

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *