Không thể tin được chỉ còn 1 buổi học nữa là chương trình học năm 3 hoàn thành

Không thể tin được chỉ còn 1 buổi học nữa là chương trình học năm 3 hoàn thành. Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào lớp học mới, cùng với các em khoá dưới. Hôm nay chia tay cô Quyên mà cứ cảm thấy nghẹn ngào. Sẽ nhớ nhiều những tiết học Intercultural Communication vừa vui vừa tâm huyết của cô. Đặc biệt lúc nào gửi mail cho cô thì nhiều nhất 30 phút sau cô trả lời lại luôn. Chắc fangirl như mình phải xem cô dạy ở lớp nào kì sau rồi vào học ké quá T_____T

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *