http://chuyentrang

http://chuyentrang.tuoitre.vn/40-nam-thanh-pho-mang-ten-bac/
Mời các bạn đoàn viên, thanh niên, các chiến sĩ tình nguyện tham gia hội thi “Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác”
Đợt 2: 9g00, ngày 22/6/2016 đến 11g00, ngày 24/6/2016.


Facebook: https://www.facebook.com/quandoan5.hcm Next PagePrevious Page
Tags
2 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *