Hôm nay Hội Tâm Từ Bi Ngộ Trí Thành tiến hành nghiệm thu và làm Lễ Khánh Thành Con Đường Từ Bi 02 dài 430 mét tại xã Phước Long H Giồng Trôm tỉnh Bến Tre

?? Hôm nay Hội Tâm Từ Bi Ngộ Trí Thành tiến hành nghiệm thu và làm Lễ Khánh Thành Con Đường Từ Bi 02 dài 430 mét,tại xã Phước Long H.Giồng Trôm tỉnh Bến Tre
Đây là món quà ý nghĩa của các tấm lòng nhân ái gửi đến các em học sinh và bà con nơi đây đi lại an toàn trong dịp Xuân về- Tết đến!??
Namo Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ??
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật??

Next PagePrevious Page
Tags
6 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *