HKGH là game từng chơi lâu nhất nó cũng gắn với bộ chuyện cùng tên rất hay nhưng chưa có hồi kết

HKGH là game từng chơi lâu nhất, nó cũng gắn với bộ chuyện cùng tên rất hay (nhưng chưa có hồi kết). Chơi từ hồi cấp 3 với kỉ niệm bị tóm và viết bản tường trình :)), sau dó HKAS đóng cửa. Đến năm 3 đại học lại thấy HKHV mở lại, sung sướng vào lại và lập hẳn 1 G :D. Từ 3.5 -7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 có rất nhiều biến cố nhưng nhiều kỉ niệm, và nhất là có đc thằng bạn hay và 1 kiếm đc 1 khoản kha khá :)).
Hôm nay biết tin HKGH homeviet chính thức đóng cửa, mặc dù nghỉ đã lâu nhưng vẫn đợi xong mọi việc thì quay lại @@, tiếc là k đc. Vì thế quyết định làm cái album tưởng nhớ này. Ầy dà

Next PagePrevious Page
Tags

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *