…..Chú Mèo Con…..

…..Chú Mèo Con…..
Chú mèo lông trắng như tuyết.
Mắt biết long lanh đang ngắm nhìn.
Cảnh mây trời lung linh sắc thắm.
Mây nước gộp bóng lững lờ trôi.
Du dương qua từng cơn gió thổi.
Ru êm chú mèo đi vào mộng cảnh.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015620737863 Next PagePrevious Page
Tags
2 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *