Chiều thu quê tôi Thế giới nhuộm màu tím vô cực màu của yêu thương

Chiều thu quê tôi – Thế giới nhuộm màu “tím vô cực” màu của yêu thương
P/s Mỗi năm khi ngày SN đến dù buồn hay bận tôi cũng cố gắng thưởng cho mình một vài tấm ảnh để ghi lại những ngày tồn tại và giữ lại làm kỷ niệm… mà điều ấy cũng chỉ thực hiện từ khi tôi biết thời gian không còn nhiều… phải chi mình thực hiện sớm hơn – yêu thương nhiều lắm
21/10/2018

Next PagePrevious Page
Tags
2 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *