Chiều nay ra mắt phim YÊU EM BẤT CHẤP xong tui sẽ bay đi Nhật

Chiều nay ra mắt phim YÊU EM BẤT CHẤP xong tui sẽ bay đi Nhật !
Quay về là hát ở Vũng Tàu 14/4
Sau đó Ngày 17/4 là giới thiệu album YÊU TẬN CÙNG VÀ ĐAU TẬN CÙNG tại nhà tui ( có live struym)
Tối 17/4 tại Đồng Dao
18/4 taj Fox beer club- Hàm Nghi
19/4 tại Swing ( HN)
20/ 4 Không tên
21/4 lãnh sự Nam Phi
22/4 bay đi Pháp
28/4 phong trà Nam Quang
29/4 Nhà hàng For you ( Đà nẵng )
30/4 Không tên
1/5 Đồng Dao
11/ 5 Sydne
12,,13 /5 Melbourn
https://www.facebook.com/harry.do.520/posts/2121607231405105

Next PagePrevious Page
Tags
2 Comments

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *