Month: June 2019

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay tàu ôtô đi gần 2

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay, tàu, ôtô đi gần 2.800km, đá cát đạp sỏi đi bộ kora 51km, thiếu oxy, có đêm kora nhiệt độ chỉ -1 độ, mà giờ tụt từ 5000m xuống dưới gần mặt nước biển nên có tí sốc đồng bằng, lơ nga lơ ngơ :(, quên nhiều

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay tàu ôtô đi gần 2

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay, tàu, ôtô đi gần 2.800km, đá cát đạp sỏi đi bộ kora 51km, thiếu oxy, có đêm kora nhiệt độ chỉ -1 độ, mà giờ tụt từ 5000m xuống dưới gần mặt nước biển nên có tí sốc đồng bằng, lơ nga lơ ngơ :(, quên nhiều

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay tàu ôtô đi gần 2

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay, tàu, ôtô đi gần 2.800km, đá cát đạp sỏi đi bộ kora 51km, thiếu oxy, có đêm kora nhiệt độ chỉ -1 độ, mà giờ tụt từ 5000m xuống dưới gần mặt nước biển nên có tí sốc đồng bằng, lơ nga lơ ngơ :(, quên nhiều

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay tàu ôtô đi gần 2

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay, tàu, ôtô đi gần 2.800km, đá cát đạp sỏi đi bộ kora 51km, thiếu oxy, có đêm kora nhiệt độ chỉ -1 độ, mà giờ tụt từ 5000m xuống dưới gần mặt nước biển nên có tí sốc đồng bằng, lơ nga lơ ngơ :(, quên nhiều

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay tàu ôtô đi gần 2

Sau hai tuần di chuyển từ máy bay, tàu, ôtô đi gần 2.800km, đá cát đạp sỏi đi bộ kora 51km, thiếu oxy, có đêm kora nhiệt độ chỉ -1 độ, mà giờ tụt từ 5000m xuống dưới gần mặt nước biển nên có tí sốc đồng bằng, lơ nga lơ ngơ :(, quên nhiều

Làm việc ở công ty mẹ QC có 6 tháng thôi mà rời xa đã 5 năm rồi sao 5 năm rồi mà tình cảm ấy cảm xúc mong ngóng đón chờ khi được trở lại nơi ấy vẫn vậy vẫn được chào đón nồng nhiệt của các đồng nghiệp cũ Sếp cũ Thấy mình thật may mắn biết bao khi đường đời toàn gặp những người tốt việc tốt thế này

Làm việc ở công ty mẹ QC có 6 tháng thôi, mà rời xa đã 5 năm rồi, sao 5 năm rồi mà tình cảm ấy, cảm xúc mong ngóng, đón chờ khi được trở lại nơi ấy vẫn vậy, vẫn được chào đón nồng nhiệt của các đồng nghiệp cũ, Sếp cũ. Thấy mình