Tem nhãn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với cả khách hàng và cả nhà sản xuất. Đối với khách hàng thì đây là dấu hiệu để giúp khách hàng có được thông tin về xuất sứ của hàng hóa để đưa ra quyết định có nên mua hàng hay không, đối